Post-operatief

pijn
Over het algemeen doet een cochleaire implantatie niet echt pijn.  Enkel het litteken achter oor kan wat pijn doen, maar dat valt meestal erg mee.  Indien nodig zal de verpleegkundige pijnstilling geven.  Het verband geeft natuurlijk wel druk en soms ook jeuk.

 
evenwichtsproblemen
Evenwichtsproblemen komen soms voor en zijn dan tijdelijk.  De reden daarvan is dat bij het openen van het slakkenhuis, ook het evenwichtsorgaantje verstoord wordt.
 
problemen met de tong
Het kan gebeuren dat de tong wat verdoofd aanvoelt aan de kant van de operatie.  Het zenuwtje van de tong loopt namelijk door het oor en moet soms wat gemanipuleerd worden.  Dit is meestal tijdelijk.  De smaak en reuk hangen af van het reukepitheel hoog in de neus, dus dat loopt geen risico.  Als u last hebt daarvan of vragen daarrond, neemt u best contact op met de chirurg of bespreekt u dit tijdens de postoperatieve controle. 
 
problemen met de aangezichtszenuw
De aangezichtszenuw (of nervus facialis) loopt ook door het oor.  Ook die moet soms gemanipuleerd worden tijdens de ingreep en dat kan leiden tot een verzwakking of zelfs verlamming van de spieren van het aangezicht (oog, wang, mondhoek).  Dit is hoogst uitzonderlijk en bijna altijd tijdelijk, maar wel bijzonder vervelend.  Als u last hebt daarvan of vragen daarrond, bespreekt u dit best met de chirurg tijdens de postoperatieve controle. 
 
uit bed komen
De dag van de ingreep bent u nog moe en is het niet verstandig uit bed te komen.  De dag na de ingreep komen de meeste mensen al enkele keren uit bed en de volgende dag is dit geen enkel probleem meer.
 
preventie van thrombose
Sommige mensen hebben een verhoogd risico op “diep veneuze thrombose”.  Dat is de vorming van bloedstolseltjes in de bloedvaten van de benen.  Dit is niet zonder gevaar.  Daarom krijgen deze mensen “steunkousen” en dagelijks een spuitje met een medicijn tegen stolsels.  Eens u weer goed aan het stappen bent, mag deze preventie gestopt worden.  Het blijft belangrijk de beenspieren ook nadien thuis goed te gebruiken.
 
verband
Het “grote verband” dat als tulband om het hoofd zit, wordt een week na de ingreep verwijderd, samen met de hechtingen. 
 
buitenkomen
U mag in principe onmiddellijk buitenkomen.  MAAR: het feit van een lichaamsvreemd voorwerp in het oor te hebben, maakt dat een eventuele infectie meer problemen kan opleveren dan anders.  Alhoewel zo’n post-operatieve infectie zeldzaam is, wordt toch enkele weken werkonbekwaamheid voorgeschreven.
 
water
Het litteken achter het oor zou een tweetal weken afgeschermd moeten worden van water.
 
controle
De chirurg moet u na 1 week op controle zien.  Als u geen afspraak hebt meegekregen, wordt u verzocht hiervoor zelf even contact op te nemen.
 
fittingen
Na 2 à 4 weken wordt het externe deel (de “spraakprocessor”) aangekoppeld.  Dit gebeurt op de oorgroep te Deurne. Daarna moet het inplant fijn afgeregeld worden om zo goed mogelijk de gehoorzenuw te stimuleren.  Hiervoor zijn meerdere “fitting-sessies” nodig en deze gaan ook door in de oorgroep.  Als u daarvoor geen afspraken hebt gekregen, wordt u verzocht zelf even contact op te nemen met de oorgroep (zie contact op de website).
 

 

A§E - Otocube - Audiqueen - Accolado - FOX

De oorgroep is actief betrokken bij de R&D van Otoconsult. Het gaat om onderzoek en ontwikkeling van medische software en hardware. Zo werkt de oorgroep actief mee aan de wereldwijde kwaliteitsverbetering van de klinische otologie en audiologie.

Lees verder

Cochleaire Implantatie

De oorgroep is internationaal leidinggevend in cochleaire implantatie, cochleaire en andere oorimplantaten. Selectie, implantatie, afregeling van het 'cochleair implantaat', research en ontwikkeling. Maak gerust een afspraak voor al uw vragen.

Lees verder