Post-operatief

 

pijn
Over het algemeen doet een tympanoplastie niet echt pijn.  Enkel het litteken achter oor kan wat pijn doen, maar dat valt meestal erg mee.  Indien nodig zal de verpleegkundige pijnstilling geven.  Het verband geeft natuurlijk wel druk en soms ook jeuk.
 
uit bed komen
De dag van de ingreep bent u nog moe en is het niet verstandig uit bed te komen.  De dag na de ingreep komen de meeste mensen al enkele keren uit bed en de volgende dag is dit geen enkel probleem meer.
 
preventie van thrombose
Sommige mensen hebben een verhoogd risico op “diep veneuze thrombose”.  Dat is de vorming van bloedstolseltjes in de bloedvaten van de benen.  Dit is niet zonder gevaar.  Daarom krijgen deze mensen “steunkousen” en dagelijks een spuitje met een medicijn tegen stolsels.  Eens u weer goed aan het stappen bent, mag deze preventie gestopt worden.  Het blijft belangrijk de beenspieren ook nadien thuis goed te gebruiken.
 
verband
Het “grote verband” dat als tulband om het hoofd zit (dit is niet altijd aanwezig), wordt een tweetal dagen na de ingreep verwijderd.  Het “kleine verband” bestaat uit de sponsjes in het oor en de hechtingen achter het oor en dit wordt over het algemeen na ongeveer 1 week verwijderd op de raadpleging.
 
buitenkomen
U mag in principe onmiddellijk buitenkomen.  MAAR: het grootste risico na een tympanoplastie is infectie van het transplantatie-materiaal.  Dit risico bestaat vooral de eerste weken na de ingreep en daarom is het aangewezen dit risico zo laag mogelijk te houden.  Dit doet u door zo weinig mogelijk onder de mensen te komen.  Om deze reden wordt 3-4 weken werkonbekwaamheid voorgeschreven.
 
water
Water is uit den boze!!!  Indien er een trommelvlies-transplantatie werd uitgevoerd, geldt een strikt water-verbod gedurende 6 maand!  Bij het baden of douchen kunt u het oor beschermen met een klein wattenpropje dat u vooraan in de gehoorgang inbrengt en dat vooraf gedrenkt werd in gewone vaseline.  Het litteken achter het oor zou een tweetal weken afgeschermd moeten worden van water.
 
druk
Ook drukstijging in het middenoor is uit den boze gedurende enkele weken.  Dit kunt u vermijden door:
- De neus niet (te fors) te snuiten 
- Trachten niet te niezen en, zo u toch moet niezen, de mond open te houden
- Niet (te fors) te hoesten
 
controle
Uw NKO-arts moet u na 1 week op controle zien.  Als u geen afspraak hebt meegekregen, wordt u verzocht hiervoor zelf even contact op te nemen met de oorgroep (tel. 03/314.13.00).

 

A§E - Otocube - Audiqueen - Accolado - FOX

De oorgroep is actief betrokken bij de R&D van Otoconsult. Het gaat om onderzoek en ontwikkeling van medische software en hardware. Zo werkt de oorgroep actief mee aan de wereldwijde kwaliteitsverbetering van de klinische otologie en audiologie.

Lees verder

Cochleaire Implantatie

De oorgroep is internationaal leidinggevend in cochleaire implantatie, cochleaire en andere oorimplantaten. Selectie, implantatie, afregeling van het 'cochleair implantaat', research en ontwikkeling. Maak gerust een afspraak voor al uw vragen.

Lees verder