Veel gestelde vragen

Hebben de amandelen / poliepen een functie?
Ja, natuurlijk.  De amandelen en poliepjes behoren tot het “lymphoïde” weefsel, ofwel het afweerweefsel van het lichaam.  Ze hebben een functie in de productie van afweerstoffen en afweercellen.  Maar in het lichaam en zeker ook in de ganse mond- en keelholte is er nog veel meer dergelijk weefsel, waardoor het verwijderen van amandelen en/of poliepjes geen merkbare invloed heeft op de afweer.  Integendeel, zelfs, amandelen/poliepjes die verwijderd moeten worden, zijn vaak zo ziek dat ze eerder de bron zijn van infecties dan de bestrijder ervan.  Daarom zien we vaak veel minder bovenste luchtweginfecties na het verwijderen van de amandelen en/of poliepjes.

 
 
Moeten de buisjes er ook weer uitgehaald worden?
Nee, de buisjes vallen in principe spontaan uit.  Het type van buisje bepaalt in belangrijke mate hoe lang het in blijft.  Klassiek blijft een buisje ongeveer 6 maand in het trommelvlies, alhoewel dat kan variëren van een maand tot een tweetal jaar.  Als het buisje uit het trommelvies komt, ligt het in een korstje in de gehoorgang.  Het trommelvlies moet zich dan sluiten en vanaf dan moet het middenoor weer zelf instaan voor de verluchting.  Het buisje zal langzaam naar buiten schuiven.  Het kan nog maanden duren voor het buisje uit de gehoorgang valt.
 
 
Kunnen de amandelen / poliepen terug aangroeien?
De amandelen groeien in principe niet terug aan.  Het kan wel gebeuren dat een amandel niet volledig werd verwijderd en dat er nog amandelweefsel is achtergebleven en dat dit terug aangroeit.  Maar het is uitzonderlijk dat dit ooit opnieuw problemen geeft.  Poliepjes daarentegen groeien wel terug aan en het komt dus voor bij sommige kinderen dat poliepjes een tweede keer moeten verwijderd worden 2-3 jaar na de eerste verwijdering.  Vanaf de leeftijd van 6-8 jaar nemen de poliepjes in principe weer af in volume om uiteindelijk volledig te verdwijnen.
 
 
Mag een kind met buisjes het vliegtuig nemen?
Ja, dit is geen enkel probleem.  In tegendeel zelfs, want de oorpijn die sommige kinderen hebben in het vliegtuig, is het gevolg van drukproblemen in het middenoor.  In geval van buisjes kunnen deze drukproblemen niet optreden en is het oor beschermd tegen dit soort pijnen.
 
 
Moeten buisjes soms herplaatst worden?
Ja, de problemen die aanleiding geven tot het plaatsen van buisjes, komen typisch voor bij kinderen tot de leeftijd van ongeveer 6 jaar.  Het gebeurt dus dat een eerste keer buisjes worden geplaatst op bv 2 jaar en een tweede keer op 4 jaar.  Er zijn zelfs kinderen bij wie meerdere malen buisjes geplaatst moeten worden.  Meestal is er dan bijkomend probleem zoals bv allergie, verhemelte-problemen, syndromale problemen enz.
 
 
Moet een kind na de ingreep uit school blijven?
Na het plaatsen van buisjes en het verwijderen van poliepjes is het goed het kind 1 dag thuis te houden.  Het kind kan namelijk wat hangerig zijn, niet goed eten, wat koorts hebben enz. Na het verwijderen van amandelen is het nodig dat het kind een week thuis blijft.  Het kind is echt wel enkele dagen ziek met keelpijn, verstoord eetgedrag, lichte koorts enz.
 
 
Mag een kind met buisjes zwemmen?
Ja, dat is bijna nooit een probleem.  Soms komt het voor dat een kind telkens na het zwemmen oorpijn of een lopend oor heeft.  Die kinderen mogen dan nog altijd zwemmen, maar dragen best afschermende oordopjes.  Het is uitzonderlijk dat een kind om medische redenen zwemverbod krijgt.

 

A§E - Otocube - Audiqueen - Accolado - FOX

De oorgroep is actief betrokken bij de R&D van Otoconsult. Het gaat om onderzoek en ontwikkeling van medische software en hardware. Zo werkt de oorgroep actief mee aan de wereldwijde kwaliteitsverbetering van de klinische otologie en audiologie.

Lees verder

Cochleaire Implantatie

De oorgroep is internationaal leidinggevend in cochleaire implantatie, cochleaire en andere oorimplantaten. Selectie, implantatie, afregeling van het 'cochleair implantaat', research en ontwikkeling. Maak gerust een afspraak voor al uw vragen.

Lees verder